SIRALAMA TİPİ:
  • ||
  • 1
  • 2

BİLGİLENDİRME / EĞİTİM

İş yerlerinde atıkların etiketlenmesi konusunda ihtiyaç duyacağınız, sürekli kullanım olanağı sağlayan, yenilikçi ürünler ile atıkları etiketlemek artık çok kolay. Atıkların etiketlenmesi, görev ve sorumluluğu olan herkes için geçerlidir. Üst yönetim,


Çevre ve iş sağlığı güvenliğinden sorumlu kişiler, sorumlu oldukları düzenlemelerin ve uygulama kurallarının bulunduğu işlerle ilgili tüm riskleri dikkate alarak, risklerin oluşturacağı tehlikeleri atıkla iştigal edecek tüm kişilere doğru ve kolay anlaşılabilir bir şekilde iletilmesinden sorumludur. İş yerlerinde kullanılan atıkların doğru bir şekilde nasıl etiketleneceği konusunda tehlikeli/tehlikesiz atıkların üretiminden bertarafına kadar tüm süreçlerde atık etiketleri ve atık etiketliklerini kullanabilirsiniz.