SIRALAMA TİPİ:
  • ||
  • 1

ETİKETLİK

Atıkların etiketlenmesi, görev ve sorumluluğu olan herkes için geçerlidir. Üst yönetim, Çevre ve iş sağlığı güvenliğinden sorumlu kişiler, sorumlu oldukları düzenlemelerin ve uygulama kurallarının bulunduğu işlerle ilgili tüm riskleri dikkate alarak, risklerin oluşturacağı tehlikeleri atıkla iştigal edecek tüm kişilere doğru ve kolay anlaşılabilir bir şekilde iletilmesinden sorumludur.

Bu kategoride ihtiyaç duyacağınız tüm atık etiketlerini ve uyarı levhalarını uzun ömürlü bir şekilde kullanabilir ve fonksiyonel olarak kullanabilirsiniz.