SIRALAMA TİPİ:
  • ||
  • 1

MADEN ATIKLARI YÖNETİM PLANI

Maden Atıkları Yönetim Planı da yetkili mercilere faaliyetiniz süresince oluşturacağınız ürün olarak sattığınız maden haricinde sahanızdaki faaliyetlerden kaynaklanan tüm yer üstü toprağı, maden kalıntıları, madde ve malzemelerin çevresel etkilerini en aza indirgeyen yönetiminin nasıl yapılacağını taahhüt eden bir yönetim planıdır.

Bir maden işletme faaliyeti gösteriyorsanız veya bu sektöre yatırım yapmaya karar verdiyseniz Çevre mevzuatının getireceği yükümlülükler ve prosedürler konusunda az çok bilgi sahibisinizdir.

Yetkili mercilere onay almak üzere sunacağınız taahhüt niteliğindeki ÇED, atık yönetim planı, proje, rapor v.b. dosyası belli bir formatta hazırlanan kopyala yapıştır yönteminden çok daha fazla değerlendirme, projelendirme ve planlama gerektiren ve iyi bir uzman tarafından hazırlanması gereken bir çalışmadır. Çünkü verdiğiniz dosya yetkili mercilere vereceğiniz taahhüttür ve bu taahhütlerin bir mali yükü vardır.