SIRALAMA TİPİ:
  • ||
  • 1

ALTERNATİF HAMMADDE AKADEMİK RAPOR

Üretim faaliyetleriniz sonucu oluşan atığınız yönetmelikte izin verilen bir tesisin (çimento fabrikası, tuğla fabrikası vb.) kullandığı hammaddelerden birini veya bir kaçını içerebilir Bu takdirde atığınızın içerisindeki bu maddelerin yönetmelikte izin verilen tesislerde Alternatif hammadde olarak çevreye zarar vermeden kullanabileceğini ispatlayan Üniversite tarafından hazırlanan kurumsal akademik rapordur.