SIRALAMA TİPİ:
  • ||
  • 1

DENEME YAKMASI PLANI DOSYASI

Deneme yakması planı; yakma ve birlikte yakma lisansı kapsamında tesislerinde alternatif yakıt olarak atık kullanmak isteyen kuruluşlarının, tesislerinin atık kullanma ve yakma sistemlerinin çevre mevzuatı kapsamında uygunluğunu tespit etmek için yapmak zorunda olduğu deneme yakmasına yönelik hazırlanan deneme yakması planı dosyasıdır. Dosya hazırlandıktan ve bakanlık uygunluk görüşü alındıktan sonra atıkların bulunmasından deneme yakması sonuna kadar yönetilmesi gereken zorlu bir süreçtir.

Tesisin atık yakma faaliyetlerinde sürdürülebilirlik hazırlanacak dosyanın içeriğine doğrudan bağlıdır. Değerlendirmeye alınmayan, Gözden kaçan parametrelerin olması durumunda veya planda belirtilen faaliyetlerin tamamlanamaması durumunda birçok emeğin boşa gitmesine neden olacaktır. Bu sonuç yapılan onca harcamanın karşılığı olmayacak, atık yakma faaliyetlerinin sürdürülebilmesinde büyük engel teşkil edecektir.