SIRALAMA TİPİ:
  • ||
  • 1

TEKNİK UYGUNLU RAPORU

Teknik uygunluk raporu lisans alacak tesislerin veya lisansa tabi işlemleri tesis içerisinde entegre bir proses olarak kuracak tesislerin yapmak istedikleri lisansa konu faaliyeti kuracakları tesis veya proses tarafından mevzuata uygun olarak yerine getirebilecek teknik donanıma ve işleyişe uygun olduğunu ispatlayan rapordur.

Bu rapor prosesi iyi bilen ve deneyimine sahip kişilerce hazırlanmalıdır. Rapor ayrı deneyim ayrı yürütüldüğünde sürecin uzamasına ve zaman kaybına neden olur. Ayrıca yetkililer doğru açık bir anlatım yapılamadığında kapasite bazı avantaj sağlayacak proseslerin konulmaması şart koşulan uygunluk görüşü ile sonuçlanabilir.

Bu sonuç faaliyetinizde kayıplarınıza neden olabilir.